Skip to main content

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Galerie Eternity met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Galerie Eternity verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Galerie Eternity worden aangeboden. Wijzigingen m.b.t. producten, diensten en/of tarieven kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Galerie Eternity aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Galerie Eternity aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Galerie Eternity opgenomen informatie en tarieven. Hoewel Galerie Eternity alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Galerie Eternity niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Galerie Eternity worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Galerie Eternity uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Galerie Eternity worden onderhouden wordt afgewezen.